Consell de Coordinació de la Seguretat Privada

05 de Mayo

ACAES va assistir al Consell de Coordinació de la Seguretat Privada convocat pel Departament d'Interior. Després de l'aprovació de l'acta de l'última reunió del Consell, es van presentar les dades del sector de la seguretat privada a Catalunya, l'estat d'elaboració del protocol per a la prevenció, detecció i gestió de situacions d'odi i discriminació en l'àmbit de la seguretat privada, l'actualització de l'Ordre 198/2010, la propera celebració del Dia Catalan de la Seguretat Privada, la presentació de la campanya “qui és qui”, per obrir posteriorment un torn de preguntes i intervencions.