23è Congrés de Prevenció de la Pèrdua

03 de Novembre - 04 de Novembre

ACAES va assistir convidada al 23è Congrés de Prevenció de la Pèrdua organitzat per AECOC i que va tenir lloc durant els dies 3 i 4 de novembre. En el mateix es van tractar temes d'actualitat com la denúncia in situ que facilita el Ministeri d'Interior a través del protocol d'adhesió a aquest sistema, els nous riscos derivats de la situació actual, els nous mitjans de venda i les seves amenaces, la gestió de la informació, el control d'inventari i els sistemes de seguretat, analitzant també el resultat d'un estudi dut a terme en relació a l'acceptació d'aquests sistemes per part de comprador.