ACAES en els mitjans de comunicació: La Vanguardia