Aspectes bàsics del Compliance per a Pimes

28 de Setembre - 29 de Setembre

ACAES va assistir a la jornada "aspectes bàsics del compliance per a pimes" organitzada per Pimec, i en la qual es experts en la matèria van analitzar la legislació, els supòsits de responsabilitat penal de les persones jurídiques i el programa de compliance per evitar la imputació de responsabilitat penal de l'empresa.