Assamblea de la PMcM

17 de Setembre

El passat 17 de setembre es va celebrar Assemblea de la PMcM de la qual ACAES forma part. La Plataforma va aconseguir reunir a més de 100 associacions empresarials amb què ha convingut emprendre immediatament diverses accions davant la inoperància del Govern en matèria d'impagaments a proveïdors per part del sector privat amb l'objectiu que compleixi els compromisos adquirits.

En la trobada multisectorial s'ha decidit que s'elaborarà un document formal mitjançant el qual s'informarà d'una manera personalitzada a cada empresa morosa de l'IBEX sobre els seus pagaments a proveïdors que superen els terminis legals. Aquests informes relatius a les empreses de l'IBEX es traslladaran al Govern i si aquest no emprèn mesures reals imminents que frenin els terminis abusius de les grans companyies, els documents es remetran a la Unió Europea per al seu coneixement, institució a la qual la PMcM ja va traslladar fa uns mesos la inoperància del Govern en l'àmbit privat.

Així mateix, es sol·licitarà als partits polítics en una reunió al Congrés dels Diputats el pròxim 14 d'octubre que incloguin en els seus programes electorals mesures concretes de lluita contra la morositat.

Us podeu descarregar la presentació de l'Assamblea en el següent enllaç: http://pmcm.esinterban.com/files/Presentaci%C3%B3n%2017%20septiembre%202015.pdf