Assamblea General Extraordinaria d' ACAES

17 de Novembre

L’ Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES) va celebrar el passat 174 de novembre Assemblea General Extraordinària per a elecció de la Junta de Govern de l’Associació.

Per unanimitat dels socis assistents, va queda escollida la Junta Directiva, amb els membres i càrrecs que es detallen a continuació:

 

JUNTA DE GOVERN  2016-2018

 

 

PRESIDENT

Sr. Gonzalo Castro Mata

CASMAR ELECTRONICA, S.A.

 

 

VICEPRESIDENT

TRESORER

Sr. Jesús Ferreira Sánchez    

PYC SEGURIDAD CATALUÑA, S.A.

 

 

SECRETARI

VOCALIA DE  INSTAL.L.ACIONS

Sr. Jose Mulero Mon

PROTECCION  E IMAGEN, S.A.

 

 

VOCALIA DE CRA

Sr. Jordi Oliver

RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS, S.A.

 

VOCALIA DE FORMACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I PROCESSOS

Sr. Borja Rodés

VSS GLOBAL SECURITY SOLUTIONS S-L

 

 

VOCALIA D’INSTAL.LACIONS

Sr. Joaquim Formentí

BIFOR SEGURETAT, S.L.

 

Sr. Christian Colombon

SEVIP, S.A.

 

 

VOCALIA DE CONVENI LABORAL

Sr. Fernando Ricondo Salvarrey

GRUPO EME

 

VOCALIA DE VIGILANCIA

Sr. Josep Roset

METROPOLIS SEGURIDAD Y PROTECCION,  S.L.

 

 

VOCALIA DE  GIRONA

Sra. Alexandra  Serra Angelats

COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRRA,S.A.

 

 

VOCALIA DE TARRAGONA

Sr. Josep García-Saavedra Arasa

SEGUR MON, S.L.

 

 

VOCALIA DE  LLEIDA

Sr. Juan Vilanova Plana

PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.