Com reduir les alarmes no desitjades

27 de Març

ACAES va organitzar el 27 de març passat la jornada Com reduir les alarmes no desitjades, que va ser tot un èxit de participació. Inaugurada la sessió, representants de Mossos d'Esquadra van exposar les dades actuals de connexions i de comunicacions, els procediments de comunicació, les incidències, les causes i els motius d'alarmes no desitjades i l'activitat que des de Mossos es fa i treballa amb les CRA's. Posteriorment, a càrrec dels vocals d'ACAES, es van tractar per una banda, el paper de les empreses instal·ladores principalment en el disseny dels sistemes de seguretat, i per altra banda, el paper de les CRA's. Es va analitzar també la implicació de la finalització del termini dadaptació dels sistemes i les conseqüències del seu incompliment.