Consell de Coordinació de la Seguretat Privada

05 de Maig

ACAES va assistir al Consell de Coordinació de la Seguretat Privada convocat pel Departament d'Interior. Després de l'aprovació de l'acta de la darrera reunió del Consell, es van presentar les dades del sector de la seguretat privada a Catalunya, l'estat d'elaboració del protocol per a la prevenció, la detecció i la gestió de situacions d'odi i discriminació en l'àmbit de la seguretat privada, l'actualització de l'Ordre 198/2010, la propera celebració del Dia Català de la Seguretat Privada, la presentació del web de PG-ME on s'ha incorporat informació relativa a la seguretat privada, la presentació de la campanya " qui és qui", per obrir posteriorment un torn de preguntes i intervencions. ACAES va agrair que els temes plantejats per l'associació haguessin estat inclosos als punts de l'ordre del dia i tractats a la reunió i sol·licito el suport del Departament per a la feminització de la seguretat privada.