Constitució del Comitè de Seguiment Mixt de l'Acord Marc de serveis de vigilància i seguretat

23 de Gener

Un cop publicada l'adjudicació de l'acord marc, el 23 de gener va quedar constituït el Comitè de Seguiment Mixt de l'Acord Marc de serveis de vigilància i seguretat, del qual ACAES en forma part i que té com a finalitat vetllar pel compliment de les condicions dels contractes derivats i de la seva execució.