Creació de Observatorio Sectorial de Seguretat Privada

02 de Juliol

El dia 2 de juliol, els representants de les Organitzacions Sindicals de la Federació de Serveis de la Unió General de Treballadors (FES - UGT), la Federació de Serveis Privats de Comissions Obreres (FSP - CC.OO) i la Federació de Treballadors de seguretat Privada de la Unió Sindical Obrera (FTSP - USO) i les Associacions Empresarials ACAES, APROSER, FES, AESPRI, AES i AMPES, totes elles signants del conveni col·lectiu sectorial, han acordat la creació d'un observatori sectorial del sector de la seguretat privada a Espanya, sector que agrupa prop de 1.500 empreses, factura més de 3.000 milions d'euros anuals i dóna feina a prop de 100.000 professionals.

Les parts han acordat un programa de treball que estableix les següents prioritats:

- Promoció del coneixement públic del sector de seguretat privada.

- Anàlisi de les pràctiques de competència deslleial / intrusisme.

- Seguiment dels procediments de contractació públics i privats.

- Potenciar el marc de negociació sectorial d'àmbit estatal, definint estratègies que permetin garantir l'ocupació d'acord amb l'evolució del sector.

- Recerca de posicions comunes en relació amb processos de reforma normativa.

- Conscienciació i recerca d'implicació dels usuaris sobre la problemàtica del sector.

- Translació a la realitat sectorial d'iniciatives nacionals i europees.