Dia de les Esquadres 2015

22 de Abril

ACAES va assistir convidada a l'acte Centraol del Dia de les Esquadres 2015, que va tenir lloc a l'Auditori Fòrum de Barcelona. En l'acte que va ser inaugurat pel Comissari en Cap Jose Luis Trapero i clausurat per l'Hble. Conseller Ramon Espadaler, es va reconèixer als Mossos que han destacat per actuacines meritòries més enllà del compliment del deure, i es va recordar i honrar a aquells que ens han deixat, que van ser expressament esmentats en el discurs del comissari qui reafirmo la voluntat del Cos de servei a la ciutadania