Dinar-col·loqui amb el Secretari General del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Sr. Albert Castellanos

06 de Setembre

ACAES va assistir, com a membre de Junta de Acede, al dinar-col·loqui amb Albert Castellanos, Secretari General del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. El Sr. Castellanos va exposar les directrius i línies estratègiques del Departament del qual és secretari general, fent especial referència a temes com l'aprovació dels pressupostos, la formació professional, la fixació d'un salari mínim català, la formació universitària, la coneguda "llei Aragonès "i el finançament d'empreses a través de l'anomenada" banca pública ". Pel que fa a la seguretat privada, i davant la recent presentació de la creació del grup de treball del Pla Estratègic Barcelona ciutat segura, ia preguntes ACAES, va manifestar que en els pressupostos pendents d'aprovació no hi ha previsió pressupostària destinada a possibles actuacions derivades d'aquest futur Pla, tenint present tan sols la partida corresponent a la nova promoció d'agents de PG-ME. En relació a l'acord marc de serveis de seguretat de la Generalitat, va manifestar no existir novetats al respecte excepte pel que fa al trasllat de determinats Departaments de la Generalitat a la Zona Franca, trasllats que certament, s'estan tractant entre els responsables de l'Administració i del sector de la seguretat privada.