Dinar-col·loqui amb la Sra. Neus Colet, Director General de Contractació Pública de la Generalitat

19 de Maig

ACAES va assistir, com a membre de la Junta Directiva d'Acede, a l'Esmorzar-col·loqui amb la Sra. Neus Colet, Director General de Contractació Pública de la Generalitat. Durant la jornada es va parlar dels acords marcs, entre els quals el de serveis de vigilància recentment publicat, la problemàtica existent entorn de la contractació de serveis de mà d'obra intensiva, la necessitat de mantenir els comitès mixtes de seguiment de la contractació i les possibles millores a introduir a la contractació pública fent incapie en la necessària formació i especialització del personal de l'administració encarregat de la mateixa.