Dinar-col.loqui amb l' Honorable Conseller d'Economia de la Generalitat de Cataluña, Sr. Andreu Mas-Colell

07 de Octubre

ACAES va participar en l'acte organitzat per Acede al qual van assistir més de setanta empresaris. El Sr. Mas-Colell ha manifestat que, tot i que el creixement de l'economia durant els propers anys serà baix, no hi haurà una tercera caiguda. Es va mostrar realista en relació a les finances públiques manifestant que l'euro s'ha consolidat i que hem de confiar en el sector exterior per a la recuperació.

A preguntes de Acaes, el conseller va contestar no poder donar una resposta concreta sobre el pagament a proveïdors, trobant-se pendent de notícies al respecte per part de l'Administració Central. Així mateix des d'Acaes es va posar de manifest la problemàtica de les empreses respecte a l'incompliment per part de la Generalitat dels terminis de pagament marcats per la llei contra la morositat i es va apuntar la necessitat d'instaurar la factura electrònica, podent optar per un registre de les factures fins que aquesta no estigui instaurada.

Galeria de fotos