Dinar-col.loqui amb la Sra. Maria de los Reyes Zatarain, Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal i el Sr. Jesús Barroso Barrero, Subdirector General de Políticas Activas de Empleo.

25 de Novembre

El 25 de novembre UAS va participar en el dinar-col·loqui que va tenir lloc a Madrid, amb la Sra Maria dels Reis Zatarain, directora general del Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Sr Jesús Barroso Barrero, subdirector general de Polítiques Actives d'ocupació. Durant l'acte, des UAS es va traslladar el resultat que, des del seu punt de vista, presenten les convocatòries de plans d'oferta per a ocupats i menors de 30 anys en la convocatòria 2013, aportant una sèrie de propostes que han tingut molt bona acollida per part dels responsables del Sepe