Dinar de treball amb el Delegat del Govern i el Secretari d'Estat de Seguretat

30 de Març

El passat 30 d març, després de finalitzar la reunió de constitució de la comissió organitzadora del Dia de la Seguretat Privada, ACAES va assistir a l'esmorzar de treball amb el Delegat del Govern a Catalunya, Sr. Enric Millo, i el Secretari d'Estat de Seguretat, Sr. José Antonio Nieto. El dinar, que va discórrer en un ambient distès de treball, va ser molt positiu principalment pel que fa al futur Reglament de seguretat privada es refereix, respecte al qual, els assistents vam poder traslladar al secretari d'Estat nostres propostes i exposar les tendències del sector a fi i efecte de que siguin tingudes en compte en la seva redacció. Així mateix, durant el dinar, vam tractar temes rellevants com la contractació pública, emplaçant-la a futures reunions per poder aprofundir en els temes tractats.