Esmorzar-col·loqui amb el Sr. Ernest Maragall, candidat per ERC a l'Ajuntament de Barcelona

15 de Febrer

ACAES va assistir, convidada per Acede, a l'esmorzar-col·loqui amb el Sr. Ernest Maragall, candidator per ERC a l'Ajuntament de Barcelona. Un dels objectius del candidat és gestionar adequadament els èxits de Barcelona, ​​com el turisme, l'emprenedoria, la creació d'empreses i la recerca. A més aquests èxits conviuen a la ciutat amb la situació creixent de desigualtat i de precarietat que cal combatre: l'economia ha d'anar cap al coneixement i el valor afegit, estant present en l'educació, i es necessita un "bon govern" (més anglosaxó ), una aposta pel canvi del model productiu, per la creació d'una ciutat que urbanísticament s'ocupi de la mobilitat, el transport públic i l'habitatge, i faci front al canvi climàtic i la transició energètica. Preguntat per ACAES, l'alcalable va manifestar que la seguretat és un eix transversal de la mateixa manera que la justícia, apostant per una visió global de la seguretat en la qual estiguin tots els actors implicats, també la seguretat privada.