Esmorzar-col.loqui amb el Sr.. Jordi Miró, Director General de Relacions laborals i Qualitat en el Treball

30 de Abril

ACAES ha assistit a l'esmorzar-col·loqui amb el Sr. Jordi Miró, director general de Relacions laborals i qualitat en el treball del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El Sr. Miró ha fet esment a dues iniciatives que estan en l'actualitat en el Parlament de Catalunya: la nova llei d'ocupació que va acompanyada d'un decret d'estructura del SOC i la nova llei de la formació professional entesa des del doble vessant de empresa i educació. Així mateix ha al·ludit a un decret d'estructura del departament publicat avui mateix en el Diari Oficial que incorpora la subdirecció d'autoritzacions d'immigrants i de mobilitat internacional. A continuació ha assenyalat la sinistralitat com un dels objetivosdel departament, ressaltant que és un indicador que l'activitat econòmica repunta però en comptes d'optar per noves contractacions, es pressiona més al treballador i això incrementa la sinistralitat laboral. El Sr. Miró ha basat la seva xerrada en tres pilars. En primer lloc, el final de la crisi econòmica: els preocupa l'atur que és un reflex de la amplíssim mortalitat empresarial ja que el 70% dels aturats provenen de tancaments d'empresa i només el 30% de reducció de plantilles .; no hi ha empreses on col·locar als aturats i per tant la necessitat de tenir empreses és vital. En segon lloc, el balanç sobre la reforma laboral del 2012: ha valorat la valentia política ja que era una reforma necessària però sent que no s'hagués tingut en compte a l'adjudicatura que és qui està fent una segona reforma amb les seves sentències pel que fa als expedients i la seva tramitació. Així mateix tampoc s'ha afrontat adeucadamente el tema de la ultraactivitat i amb la STS ha empitjorat la situació en sorgir noves dudas.Y finalment, el final de cicles polítics: estem en període d'eleccions i la fractura social es manifestarà en una fragmentació a nivell polític que dificultarà la presa de decisions estratègiques per poder acabar de sortir de la crisi. Finalemnte, el Sr. Miró ha contestat a les preguntes dels assistents a l'acte