Forum Europa: Ramón Tremosa

30 de Abril

El 30 d'abril ACAES ha assistit convidada a l'esmorzar col·loqui amb Ramon Tremosa, cap de llista per la Coalició per Europa en les eleccions al Parlament Europeu .

El Sr Tremosa ha iniciat el seu discurs manifestant que s'han de revisar les polítiques socials i de l'estat del benestar ja que la societat ha evolucionat , hi ha més coneixement per part dels ciutadans gràcies als nous avenços tecnològics i això ha augmentat la desconfiança en el projecte de país. Ha destacat també que la unió bancària europea obre les portes a tornar a tenir a Catalunya Caixes d'Estalvi ara pràcticament desaparegudes . Pel que fa a la política fiscal , laboral i de l'estat del benestar , són competència dels estat membres i per tant la Unió Europea no pot decidir sobre ella . El pressupost de la Unió Europea s'ha reduït i només dedica un 2% a personal, la resta és operativa , i encara que la seva funció no és repartir diners sinó ser un exemple de bones pràctiques , ha mobilitzat 400.000.000.000 d'euros per ajudar els estats rescatats . El Sr Tremosa ha manifestat també que cal una esquerra fiscalment sostenible per mantenir l'estat del benestar . I respecte a la relació Espanya- Catalunya i a preguntes dels assistents , ha declarat que l'estat espanyol cobra a Catalunya un interès del 5,25 % quan l'interès que la troica cobra a Grècia és del 1,5% anual i després de l'estiu serà amb tota probabilitat del 0% i a tornar en 50 anys . En relació al referèndum, ha manfiestat que el català té més legitimitat que l'escocès ja que en les últimes eleccions catalanes la participació va ser del 70% i a Escòcia el 51%, i a Catalunya dos terços del Parlament donen suport a la consulta quan a Escòcia només li donen suport un 53 % dels diputats .