III Jornada Internacional sobre conductes incíviques en el transport ferroviari

26 de Novembre

ACAES va assistir convidada a les III Jornada Internacional sobre conductes incíviques en el transport ferroviari que van tenir lloc a Barcelona el passat 27 de novembre. Van ser inaugurades per l'Hble. Conseller d'Interior Sr. Jordi Jané que en primer lloc va felicitar la tasca de la PG-ME en l'àmbit ferroviari. Va remarcar també que tot i que les conductes incíviques no constitueixen delictes greus, són actituds continuades en una mateixa direcció i per tant preocupants. Concretament des de Gener del 2013 a octubre de 2015 s'han registrat 28.180 incidències en el transport ferroviari, de les que 3.886 són conductes incíviques és a dir un 14% del total. Entre tramvia, metro i tren, un 70% de les 3.886 conducats incíviques es donen al tren. Destaquen 382 pintades grafits, 452 conductes bandalicas i 2790 incidències de persones que causen inseguretat. Després de la inauguració, la jornada es va desenvolupar amb gran afluència d'assistents i amb ponents de gran prestigi que van donar el seu punt de vista sobre les conducats incíviques, mesures a prendre, solucions i propostes.