III Taller UAS-Cuadernos de Seguridad

21 de Febrer

El 21 de febrer va tenir lloc a Madrid el III Taller UAS-Cuadernos de Seguridad, dedicat a la protecció de dades.

Arran de la publicació el passat 4 de maig, al Diari Oficial de la Unió Europea, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 abril 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE de protecció de dades de caràcter personal, UAS i Quaderns de Seguretat van organitzar una jornada per parlar del "Reglament General de protecció de Dades "(RGPD).

El Reglament ha entrat en vigor i serà aplicable a partir de 25 maig 2018 sent obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada Estat membre de la Unió Europea.

Això vol dir que la nostra actual Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, està en el seu últim any de vigència i que, en un termini no molt llarg de temps, les empreses hauran d'adequar-se novament al RGPD .

Per tal d'analitzar les conseqüències d'aquest canvi de normativa, es va celebrar aquest Taller, on es va analitzar el contingut del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i com afectarà al sector de la seguretat privada.

Galeria de fotos