Jornada ACCPOLC reflexions i opcions de millora de seguretat.

14 de Desembre

ACAES va ser convidada a la Jornada ACCPOLC reflexions i opcions de millora de la seguretat en què a més d'assistir a les diferents taules de debat on es van treballar i exposar interessants propostes i experiències, ACAES va rebre un reconeixement pel treball de la seguretat privada durant la pandèmia del Covid-19. Agraïm aquest reconeixement exprés i públic a un sector que va ser servei essencial i que va estar i segueix estant a primer fila, complint amb el seu deure de servei a la societat.

Galeria de fotos