Jornada AECOC: Videovigilancia

08 de Octubre

ACAES va assistir a la jornada organitzada per AECOC i en la qual es van tractar temes tan rellevants com el control d'aforament, la detecció anticipada reincident, la seguretat intel·ligent activa i la protecció de dades. Tot això relacionat amb la situació sanitària actual que condiciona aquestes problemàtiques.