Jornada Compra ètica y clàusules socials

09 de Desembre

ACAES va ser convidada a la jornada Compra ètica i clàusules socials organitzada per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i que va comptar amb la presència i intervenció del Sr. Albert Castellanos, secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, així com amb la participació de la Sra. Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública, el Sr. Albert Olivas, cap de l'Àrea d'Anàlisi Econòmica de la Direcció general de Contractació Pública, i el Sr. Björn Claeson, director d'Electronics Watch.