Jornada de col.laboració CNP-CRA

24 de Octubre

ACAES va assistir convidada a la Jornada de Coordinació entre el CNP i les CRA que va tenir lloc el 24 d'octubre al Centre Policial de Canillas.

La jornada, a la qual van assistir gran nombre de representants de les CRA 's que tenen el seu àmbit d'actuació a Espanya, va tenir com a finalitat transmetre la situació actual de la comunicació d'alarmes per part de les centrals receptores a la Policia, propostes de millora i propostes de futur.