Jornada de presentació de Decret sobre transparència i el dret d'accés a la informació pública

24 de Març

ACAES ha assistit a la jornada de presentació de Decret sobre transparència i el dret d'accés a la informació pública organitzada pel Departament d'Acció Exterior, Relacions Internacionals i Transparència de la Generalitat i en la qual s'han exposat les principals novetats del Real Decret 8 / 2021 de 9 de febrer, obrint-se posteriorment una taula de debat sobre transparència i accés a la informació pública