Jornada de Seguretat Privada dirigida al món local

22 de Març

ACAES va participar a la taula de debat organitzada a la Jornada de seguretat privada adreçada al món local que va tenir lloc a Barcelona, el 22 de març. La jornada, organitzada pel Síndic, la Diputació de Barcelona i el Departament d'Interior de la Generalitat, va tenir com a objectiu la presentació del Codi de Bones Pràctiques en seguretat privada, i la contractació pública en el món local dels serveis de seguretat privada . Respecte a aquest segon aspecte, en primer lloc va tenir lloc una ponència per part de la Diputació en què el Sr. Barnés va explicar les peculiaritats de la contractació pública i com poden redactar uns plecs adequats a la normativa. Posteriorment es va obrir una taula de debat, en què va participar ACAES com a representant del sector, on vam poder exposar els problemes principals als quals ens enfrontem en la contractació local i apuntar possibles solucions, entre les quals destaca la creació de taules sectorials.