Jornada formativa sobre responsabilitat de les empreses de seguretat privada

16 de Febrer

ACAES va organitzar una jornada formativa adreçada als seus associats sobre la responsabilitat de les empreses de seguretat. Des del punt de vista penal, l'advocat Miquel Fortuny, reconegut penalista, va ser l'encarregat d'exposar en què consisteix la responsabilitat penal de les empreses, supòsits en què pot donar-se i accions preventives a dur a terme. Des del punt de vista civil, comptem amb l'experiència del magistrat D.Fernando Carlos de Valdivia que ens va il·lustrar sobre la responsabilitat civil tant contractual com extracontractual. La jornada va comptar amb un gran nombre d'assistents que, en finalitzar, van poder traslladar les seves preguntes i inquietuds als ponents .