Jornada "L´empresa instal.ladora com un dels principals agents per a la reducció de les alarmes no desitjades"

07 de Maig

El 7 de maig ACAES va organitzar la jornada "L'empresa instal · ladora com un dels principals agents per a la reducció de les alarmes no desitjades " amb la participació del Departament d' Interior i del Cos de Mossos d'Esquadra . L'acte, que va comptar amb la presència de més de cinquanta empreses instal · ladores i CRA , es va iniciar amb la presentació de la jornada per part del Subinspector Carles Castellano, Cap de la UCSP de Mossos d'Esquadra . Posteriorment va prendre la paraula el cap del Servei de Seguretat Privada del Departament d' Interior de la Generalitat per fer una breu exposició de les principals novetats de la Llei de Seguretat Privada pel que fa a les empreses instal · ladores . El Sergent Sebastià Ayén , cap del Grup d'Usuaris de mesures de seguretat de la UCSP va parlar de la instal · lació de sistemes de verificació per imatges en determinats establiments obligats a disposar-ne i va finalitzar la seva exposició amb una sèrie de recomanacions generals per a la millora de la identificació de persones pels sistemes de videovigilància , com vincular les càmeres al sistema electrònic d'alarma , col · locar a una distància considerable dels objectes a controlar cubrint els llocs de pas , ajustar l'alçada a la del rostre de les persones , correcta il · luminació , evitar objectius que deformin la imatge , etc . Finalment el Sergent Manel Kostelac , cap del Grup d'empreses de la UCSP va exposar l'evolució dels avisos d'alarma durant aquests últims anys , partint de les dades concretes del sector a Catalunya , analitzant les causes de les alarmes no desitjades , per finalitzar posant l'accent en una sèrie de recomanacions dirigides als usuaris en relació al disseny i manteniment dels sistemes de seguretat . Després d'un període de debat i reflexió entre assistents i ponents , va finalitzar aquesta jornada que va ser tot un èxit tant pel contingut de la mateixa com per la participació .