Jornada "La contratació pública de serveis de seguretat privada"

02 de Octubre

El 2 d'octubre ACAES va participar com a ponent a la Jornada "La contractació pública de serveis de seguretat privada" organitzada per la Diputació de Barcelona i que va comptar amb la intervenció del Departament d'Interior, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i de ACAES com a patronal del sector.

L'objectiu de la jornada va ser ajudar a resoldre dubtes que planteja als ajuntaments la contractació de serveis de seguretat privada, explicar les obligacions que tenen els usuaris contractants, aportar elements de millora de la contractació i, en definitiva, crear un clima de debat que ajudi a millorar la contractació de serveis de seguretat privada.

La jornada va ser tot un èxit de participació i molt profitosa per als assistents, de manera que només ens resta felicitar els participants per les seves explicacions.