Jornada: Marc regulador de la incapacitat temporal

29 de Juny

ACAES va assistir a la jornada organitzada per Pimec sobre el marc regulador de la incapacitat temporal que va tenir lloc a Barcelona el 29 de juny. La jornada va ser inaugurada pel president de la Comissió de Relacions Laborals de Pimec, de la qual ACAES forma part, després de la intervenció, van prendre la paraula Estrella Rincón, advocada de departament jurídic de Pimec, i Pedro López, director territorial jurídic de Mútua Universal . L'objecte de la jornada va ser la exposión de les dades actuals sobre incapacitat i les seves conseqüències económicas (a Catalunya l'absentisme s'ha disparat un 13,6% ia Espanya un 11%), la regulació actual de la incapacitat laboral, amb les novetats introduïdes per l'Ordre ESS / 1187/2015, finalitzant amb possibles solucions per prevenir