Jornada Noves perspectives de la compra pública amb responsabilitat social

06 de Febrer

ACAES va assistir convidada a la Jornada, organitzada per la Generalitat de Catalunya, relativa a les noves perspectives de la compra pública amb responsabilitat social, que va ser inaugurada pel Sr. Albert Castellanos, secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. La jornada va comptar amb la presentació dels indicadors de clàusules socials en la contractació de la Generalitat i les claus de futur d'aquesta contractació, existint un compromís ferm de l'Administració en la consolidació i increment de les esmentades clàusules principalment pel retorn social que impliquen. L'acte va finalitzar amb unes paraules per part de la Sra. Mercè Corretja, director general de contractació pública de la Generalitat.