Jornada "Retribució i cotització"

20 de Octubre

El 20 d'octubre Acaes va organitzar la Jornada "Retribució i cotització: conceptes computables en la base de cotització a la Seguretat Social després de l'aprovació del RD 637/2014".

L'acte, que va comptar amb gran afluència de participació, va comptar amb el Doctor en Dret Sr. Carlos González Oliver, que va fer una brillant exposició sobre les novetats legislatives en la matèria. Després de finalitzar, el Sr. González va donar resposta a les nombroses preguntes dels assistents pel que fa a cotitzacions, facilitant els criteris jurisprudencials existents fins a la data.