Jornada Seguretat en la Industria

29 de Març - 30 de Març

ACAES va assistir a la Jornada Seguretat en la Indústria 360º que Seguritecnia va organitzar a Barcelona els dies 29 i 30 de març. La jornada, que va comptar amb gran nombre d'assistents, va ser un èxit pel nivell de les ponències exposades i de les problemàtiques previstes, destacant ponències com que va tenir lloc a càrrec de José Luis Bolaños en la qual va compartir la gestió dels riscos en una organització industrial com la que representa, Gas Natural Fenosa, totes aquelles dirigides a conscienciar sobre la necessitat d'integració de la ciberseguretat en la seguretat dels processos industrials, i la taula rodona de debat sobre la seguretat corporativa a la indústria..