Jornada sobre transparència en la contractació pública

11 de Octubre

El passat 11 d'octubre ACAES va ser convidada a la jornada sobre transparència en la contractació pública organitzada al Parlament de Catalunya, per l'Oficina Antifrau de Catalunya, en col·laboració amb l'Oficina de Seguiment i Avaluació de la contractació pública.

La jornada va comptar amb experts ponents que van donar una visió pràctica de la situació actual de la contractació pública i donar a conèixer les iniciatives que s'estan duent a terme per a la seva millora. En aquest sentit, des de la OSACP es va comunicar, entre altres qüestions, l'elaboració d'un codi de principis i conductes ètiques per a la contractació pública en què s'està treballant per reforçar la confiança social en la gestió contractual pública.