Jornada tècnica i formativa CRA

16 de Febrer

El 16 de febrer ACAES va organitzar a la seva seu una Jornada tècnica i formativa per CRA. La jornada, que va tenir una assistència de més de 100 assistents, va ser inaugurada pel president de l'associació, Gonzalo Castro que, després d'unes breus paraules, va donar pas a l'exposició sobre els requisits que ha de complir una instal·lació de seguretat per connectar-se a una CRA, a càrrec de Casmar. A continuació va prendre la paraula l'advocat de Lexcam Ruben Salgado que ens va il·lustrar sobre els riscos que assumeixen les CRA 's en el desenvolupament de la seva activitat. Després d'una pausa, es va reiniciar la jornada amb la intervenció per part de PG-ME sobre els criteris en relació a la verificació de les alarmes, per concloure el vocal de CRA s de ACAES, Jordi Oilver, amb la visió actual del sector i el futur a afrontar.

Galeria de fotos