Jornada "Últims criteris dels Tribunals Espanyols i de la Unió Europea en matèria de successió de contractes de seguretat privada"

21 de Gener

ACAES va organitzar per als seus associats la Jornada "Últims criteris dels Tribunals Espanyols i de la Unió Europea en matèria de successió de contractes de seguretat privda" a càrrec del Dr. en Dret Sr. Carlos Gonzalez. Es va iniciar la jornada amb una presentació de Lletrat Sr. Gonzalez respecte als criteris jurisprudencials, la seva evolució i la seva repercussió pràctica per a les empreses de seguretat privada, finalitzant amb un ampli debat entre els assistents i resolució de dubtes.