Jornada "Per a una Pime més compettitiva"

27 de Novembre

ACAES va assistir convidada per Acede a la jornada "Per una Pime més compettitiva" que va tenir lloc a Barcelona el passat 27 de novembre. Durant la jornada es van tractar aspectes tan rellevants com els riscos jurídics de les noves tecnologies, l'emprenedor de responsabilitat limitada, la Pime solvent, la inspecció d'Hisenda, els compliance programs, els processos de fusió, adquisició o compravenda d'empreses, els actius intangibles , les clàusules annexes als contractes, l'assessorament legal empresarial i el desafiament de la transformació. L'acte va comptar amb gran nombre de participants i va finalitzar amb la intervenció del President de Acede i un cafè on els assistents van poder intercanviar impressions i experiències.