La seguretat de les persones grans

16 de Gener

ACAES va assistir a la Jornada "la seguretat de les persones grans" que va tenir lloc el passat 16 de gener al Departament d'Interior de la Generalitat. L'acte va ser inaugurat per l'Hble. Conseller Sr. Miquel Buch i el Director General de la DGAS Sr. Jordi Jardí, i va comptar amb un gran nombre d'assistents. Entre els aspectes que es van tractar, destacar els nous reptes de l'envelliment de la població, la protecció jurídica del patrimoni de la gent gran, la protecció de la gent gran com a víctimes de delictes i les bones pràctiques per evitar situacions de maltractament a la gent gran.