Les dones en la seguretat i en les emergències

07 de Març

ACAES va ser convidada a assistir a la Jornada "Les dones en la seguretat i en les emergències" que va tenir lloc el passat 7 de març dins de la celebració dels actes del Dia Internacional de les Dones. Durant la jornada els participants van fer una exposició de les dades actuals de participació de les dones en els cossos policials i d'emergències, posant de manifest el baix percentatge que representen les dones en aquest col·lectiu, percentatge que encara és menor quan s'atén als llocs de comandament. No obstant això, l'optimisme va regnar a la sala i va ser una de les notes de la jornada, ja que l'avanç que s'ha produït en aquest àmbit és important i s'estan portant iniciatives per seguir avançant en aquest sentit.