"ORWELL 2020 Els riscos de les societats hiperconectadas en un món de pandèmia"

12 de Maig

ACAES va assistir convidada a la vídeo conferència "ORWELL 2020 Els riscos de les societats hiperconectadas en un món de pandèmia" organitzada per la Fundació Cercle de Tecnologies per a la defensa i la seguretat, en què van participar D. Angel Gómez, coronel de l'exèrcit, i D. Gonzalo Lleó, catedràtic, el Coronel Gómez va iniciar la seva xerrada manifestant que la mascareta no només s'ha d'utilitzar al carrer sinó també en el món digital perquè hi ha molts riscos que no veiem però hi són; sent l'Administració qui ha de conscienciar del seu ús i facilitar-les.
Hi ha d'haver un canvi social i moral respecte als canvis tecnològics; el teletreball va comportar més competència entre els treballadors i també una ocupació de l'món rural sempre que en aquest hagi connectivitat doble (internet i ferroviària). Així mateix és necessària un núvol europea que a més protegeixi la nostra privacitat, tot i que aquesta és un concepte que varia segons l'edat, el país i l'educació. Cal, però, desenvolupar l'esperit crític per afrontar aquests canvis i les fake news.

L'equilibri entre seguretat individual i seguretat grupal i entre la vigilància i la llibertat està en el punt de mira de molts dels debats actuals i serà un eix funamental en la construcció de el nou model social i econòmic.