Pla de Seguretat Barcelona Ciutat Segura

27 de Gener

El passat 27 de Febrer, ACAES va assistir convidada a la reunió de presentació de Pla Barcelona Ciutat Segura, elaborat en virtut de les conclusions dels diferents grups de treball que han participacdo en la seva confecció i entre els quals està ACAES com a patronal representant de el sector de la seguretat privada. L'objectiu d'el Pla és reduir el nombre de delictes mitjançant la prevenció i la capacitat de reacció; millorar l'atenció a la víctima; i recuperar la iniciativa ciutadana i el consens sobre les actuacions de la seguretat a la ciutat.

La finalitat d'el Pla és diagnosticar les necessitats, identificar els canvis normatius que facilitin una resposta més efectiva, millorar l'eficiència policial i dels actors i de seguretat i facilitar un consens efectiu sobre l'ús de l'espai públic com a paradigma de la vida urbana

AdjuntMida
bcn-segura-final_accessible.pdf1.59 MB