Presentació del Grup de Treball per a l'elaboració del Pla Estratègic Barcelona ciutat Segura

05 de Setembre

ACAES va assistir a la creació del grup de treball per a l'elaboració del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura creat i liderat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalña i que va tenir lloc a la seu del Departament. L'acte de la constitució del grup de treball es va iniciar prenent la paraula el conseller d'Interior, Sr. Buch per a posteriorment, el Comissari Cap de la PG-ME exposar les dades delinqüencials de Catalunya. Des del Pla estratègic, es treballaran 4 eixos: la reducció de la criminalitat, la millora del servei a la ciutadania, la reestructuració i revisió de l'organització de seguretat de la ciutat per aconseguir més proximitat i la millora de la convivència posant el focus en l'ús i l'abús de l'espai públic.

Aquests eixos es completen en 8 grups de treball amb les entitats que formaran part.

Població: Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Mobilitat: Port de BCN, Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Departament de Territori i Sostenibilitat i Federació de Veïns.
Comerç i empreses: Foment, PIMEC, Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Fira de Barcelona, ​​les diferents Associacions de Comerciants (Barna Centre, Associació del Passeig de Gràcia, Els Amics de la Rambla, Barcelona Oberta) i Departament d'Empresa i Coneixement.
Cos consular
Oci: Gremi d'empresaris de discoteques de Barcelona i província, Gremi de Restauració de Barcelona, ​​Gremi d'Hotels de Barcelona, ​​i Departament d'Empresa i Coneixement.
Nuclis d'interès de la ciutat: Fira de Barcelona, ​​Fundació Sagrada Família, Port de Barcelona, ​​FC Barcelona i el Departament d'Empresa i Coneixement.
Actors de seguretat: Port de Barcelona, ​​Diputació de Barcelona, ​​ATM, Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES), APROSER Catalunya, i Departament de Justícia.
Comunicació.