"Puc prendre la temperatura als meus treballadors, clients i proveïdors? Criteri de l'AEPD

12 de Juny

ACAES va organitzar per als seus associats la jornada formativa "Puc prendre la temperatura als meus treballadors, clients i proveïdors? Criteri de l'AEPD, a càrrec d'Ivan Bayo, advocat i especialista en protecció de dades. Després d'iniciar la ponència recordant conceptes com què és dada personal i la seva protecció, es va analitzar concretament la presa de la temperatura, analitzant els diferents sistemes, els destinataris dels mateixos, les possibilitats de fer-la, aprofundint en el criteri marcat per l'AEPD, les conseqüències que es deriven de la mateixa, i les actuacions a dur a terme per part de les empreses de seguretat privada a l'respecte, finalitzant amb la recomanació de l'aplicació de la prudència, la proporcionalitat i el sentit comú en tota actuació duta a terme.