Reunió Comissió Laboral de Pimec

21 de Gener

ACAES va assistir a la reunió de la Comissió Laboral de Pimec, de la qual forma part i en què es van tractar temes com la Sentència de l'Jutjat nº 1 de Barcelona relativa a l'acomiadament per causes econòmiques per raó de l'Covid, que deixa de ser nul per poder ser qualificat com improcedent, l'exigibilitat de l ' "estabilitat en l'ocupació" com a prohibició d'acomiadament, la prorroga dels erto si les seves condicions, la situació de la negociació l'AIC, la recent sentència de TS sobre els contractes temporals d'obra o servei i la base de la futura reforma laboral.