Reunió Comitè de Seguiment de l'Acord Marc

02 de Desembre

El 2 de desembre ACAES va assistir, com a membre de Comitè de Seguiment de l'Acord Marc, a la reunió convocada per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat, i que va tenir com a objecte analitzar el seguiment de la contractació derivada de l'acord marc, i el plantejament de la decisió de la Comissió respecte a la nostra sol·licitud de no prorroga de l'acord marc. Així mateix manifestem la nostra preocupació per la Doctrina jurisprudencial respecte de l'assumpció per part de l'empresa entrant dels deutes amb els treballadors de l'empresa sortint. A la reunió ACAES va posar de manifest que la vigència de el present conveni col·lectiu finalitza al desembre de 2020 i per tant, en tot cas, la pròrroga decidida hauria de ser per un any i no 1 + 1.