Reunió de treball amb Camil Ros, Secretari General de l'UGT de Catalunya

09 de Febrer

El 9 de febrer ACAES va assistir convidada per Acede, a la reunió de treball amb Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya. Durant la reunió es van tractar aspectes rellevants de la contractació pública tant a nivell autonòmic com municipal, posant en relleu la col·laboració existent entre sindicats i patronals respecte a l'acord marc de vigilància de la Generalitat i les accions conjuntes realitzades a nivell municipal. En aquesta línia es van apuntar noves accions a dur a terme i aspectes a plantejar per a ser incorporats pels òrgans de contractació dels serveis de seguretat privada. Així mateix, des d'Acaes es va plantejar la problemàtica existent en relació a l'antiguitat i el cost que suposa actualment l'absentisme, sent dos temes importants a abordar juntament amb el salari mínim proposat per UGT.