Reunió de treball amb el Director de la PG-ME Sr.. Andreu Joan Martinez

24 de Gener

ACAES va mantenir una reunió de treball amb el director de la PG-ME D. Andreu Joan Martinez a fi de presentar-li la associació, les nostres línies d'actuació i objectius, així com traslladar-li les nostres inquietuds i propostes de millora de col·laboració entre la seguretat pública i la seguretat privada.