Reunió de treball amb l'Ajuntament de Barcelona

30 de Gener

ACAES va ser convidada a la reunió de treball convocada per l'Ajuntament de Barcelona amb els diferents actors implicats en la seguretat de la zona del Port Olímpic a fi i efecte de continuar treballant en protocols d'actuació a aplicar a la zona.