Reunió de treball en el Sindic

12 de Gener

ACAES ha participat activament en l'elaboració d'un document d'anàlisi elaborat a instàncies del Síndic sobre la seguretat privada a Catalunya i que va ser aprovat de forma definitiva a la reunió del passat 12 de gener